Przetwarzanie danych osobowych

Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności przepisami RODO.

Mirosława Szczepanik - informacja RODO

Mirosława Szczepanik

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Weronika Szczepanik - informacja RODO

Weronika Szczepanik

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Konrad Szczepanik - informacja RODO

Konrad Szczepanik

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych