Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Zespół Kancelarii podejmuje się spraw prowadzonych przed organami władzy publicznej, w tym organami administracji rządowej, organami jednostek samorządu terytorialnego oraz innymi organami państwowymi i innymi podmiotami powołanymi  do załatwiania spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych. Angażujemy się w tematykę spraw budowlanych, środowiskowych, przemysłowych oraz oświatowych. Naszych klientów reprezentujemy także przed Sądami Administracyjnymi.