Zakładanie i przekształcanie spółek

Zakładanie i przekształcanie spółek

Zespół Kancelarii specjalizuje się w procesach zakładania oraz przekształcenia spółek prawa handlowego.

Po przedstawieniu przez Klienta profilu działalności, założeń biznesowych - majątkowych i osobowych, ryzyka podejmowanej działalności, Kancelaria przedstawia propozycję najbardziej optymalnych form prawnych, w tym zagadnień dotyczących podatków nowej działalności.

Kancelaria zajmuje się kompleksowym przygotowaniem oraz złożeniem w stosownych sądach i urzędach wszystkich dokumentów niezbędnych do założenia nowej firmy w formie jednoosobowej dzialalności gospodarczej lub w formie spółki.

Kancelaria dzięki kompleksowej wiedzy i zdobytemu doświadczeniu doradza Klientom jak najtaniej, najszybciej i najkorzystniej dokonać przekształcania swojego przedsiębiorstwa. Dokonujemy kompleksowej oceny działalności przedsiębiorcy, służąc mu wsparciem prawnym, w tym wsparciem księgowo podatkowym istotnym w trakcie procesów przekształceniowych.

Przekształcanie spółek wymaga wiedzy nie tylko prawniczej w tym prawa podatkowego, ale także znajomości branży i specyfiki Klienta, dlatego uczestniczymy w całym procesie.

Przeprowadzając procedurę przekształcania Kancelaria kompleksowo przygotowuje cały proces, w tym:

1) gromadzi i analizuje potrzebne dokumenty,

2) opracowuje porządek działań związanych z przekształcaniem,

3) przygotowuje dokumentację związaną z przekształcaniem i koordynuje z notariuszem przygotowanie dokumentów leżących po jego stronie,

4) uczestniczy w podpisaniu dokumentów przekształcania,

5) kompletuje i składa do odpowiedniego sądu wniosek o rejestrację przekształcania,

6) czuwa nad przebiegiem rejestracji przekształcanie i sprawdza jego poprawność.

Na życzenie Klienta Kancelaria po dokonanym przekształcaniu pomaga przedsiębiorcy w płynnym przejściu z jednej formy działalności na nową, w tym w odpowiednim zawiadomieniu kontrahentów i odpowiednich organów, zmianach w dokumentacji księgowej i handlowej.