Jednolity urlop dla wszystkich pracowników. Zmiany w Kodeksie Pracy od 2019 roku.

Jednolity urlop dla wszystkich pracowników. Zmiany w Kodeksie Pracy od 2019 roku.

Jednolity urlop dla wszystkich pracowników. Zmiany w Kodeksie Pracy od 2019 roku.

  • 16.11.2018 r. 14:32
W nowym roku 2019 czekają nas zmiany w Kodeks Pracy dotyczące urlopów pracowniczych.
Dotychczas wymiar urlopu był zależny od stażu pracy. Osoby wchodzące dopiero na rynek pracy mogą liczyć na 20 dni urlopu rocznie. Natomiast prawo do urlopu w wymiarze 26 dni  nabywa się po przepracowaniu 10 lat.
Do przepracowanego okresu zalicza się także czas nauki – za ukończenie danego rodzaju szkoły, do stażu pracy dolicza się określoną liczbę lat: zasadnicza lub równorzędna szkoła zawodowa – nie więcej niż 3 lata średnia szkoła zawodowa – nie więcej niż 5 lat średnia szkoła zawodowa dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych – 5 lat średnia szkoła ogólnokształcąca – 4 lata szkoła policealna – 6 lat szkoła wyższa – 8 lat. Co istotne okresy te nie sumują się.
Nowelizacja Kodeks Pracy, która ma wejść w życie w 2019 roku ma wprowadzić dla każdego pracownika ten sam wymiar urlopu, a tj. 26 dni, niezależnie od dotychczasowego stażu pracy.
Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadza jescze jedną istoną zmianę, a minowicie przedawnienie urlopu. Co oznacza, że urlop zaległy (za ubiegły rok) będzie można wykorzystywać jedynie w pierwszym kwartale roku następnego. Po upływie tego czasu (3 miesięcy) urlop poprostu nas przepadnie.
Kancelaria