Windykacja należności

Windykacja należności

Dzięki doświadczeniu w pracy z podmiotami gospodarczymi wiemy jak istotne jest zachowanie płynności finansowej i sprawne prowadzenie windykacji należności. 

W zależności od potrzeb naszych klientów samodzielnie prowadzimy windykację wybranych należności (spraw), reprezentując naszych mocodawców przed sądami i organami, albo wspomagamy lub nadzorujemy wewnętrzne działy windykacji lub działy prawne naszych klientów.

W ramach samodzielnie prowadzonych procesów windykacyjnych oferujemy naszym klientom pełen wachlarz usług, począwszy od badania wypłacalności dłużnika, aż po przymusowe wykonanie wyroku i reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym.