Prawo zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych

Oferujemy kompleksowe wsparcie dla wszystkich uczestników procesu realizacji zamówień publicznych. Skutecznie wspieramy Klientów zarówno w postępowaniach realizowanych w oparciu o Prawo zamówień publicznych jak i postępowaniach zakupowych realizowanych w oparciu o kodeks cywilny oraz regulacje UE.

Kancelaria w ramach praktyki prawa zamówień publicznych oferuje min. usługi takie jak:

- pomoc prawna w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

- analiza specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ofert złożonych przez innych wykonawców,

- przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz pism w postępowaniu o zamówienie publiczne,

- ocena oferty wykonawcy w świetle przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i prawa antymonopolowego,

- sporządzanie pism odwoławczych od wyników przetargu i rozstrzygnięć zamawiającego,

- reprezentacja przedsiębiorcy przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi,

- przygotowanie i opiniowanie umów służących realizacji zamówienia,

- reprezentacja w sporach z zamawiającymi na etapie wykonania umowy o zamówienie publiczne,

- przygotowanie specjalistycznych opinii prawnych z zakresu zamówień publicznych.