Prawo podatkowe

Prawo podatkowe

Zespół Kancelarii świadczy profesjonalne usługi doradztwa podatkowego. Podejmuje się udzielania porad i sporządzania opinii związanych z obowiązkami podatkowymi, w tym przy uwzględnieniu optymalizacji podatkowej, sporządzania wniosków do organów podatkowych, odwołań od decyzji a także skarg do sądów administracyjnych, przygotowania wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych, pomocy i reprezentowania podatników i płatników w postępowaniach przed organami podatkowymi, organami celnymi w tym podczas kontroli podatkowej, a także reprezentowania podatników i płatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów wydanych w sprawach podatkowych, celnych i egzekucji administracyjnej.