Prawo cywilne

Prawo cywilne

Zespół Kancelarii podejmuje się świadczenia usług prawnych, które obejmuje cały system prawa cywilnego, na każdym etapie spraw, łącznie z postępowaniem egzekucyjnym. Prowadzimy sprawy konsumentów, uczestniczymy w sporach dotyczących nieruchomości, jak również w sprawach o zapłatę. Pomagamy w kwestiach spadkowych, a także w uzyskaniu odszkodowania i zadośćuczynienia. Nadto sporządzamy opinie oraz umowy, prowadzimy w imieniu naszych klientów negocjacje zmierzające do polubownego zakończenia sporu, a także udzielamy porad prawnych.